Συνεργασίες

  1. Γραμματέας του ΔΣ του ΠΑΛΑΣΕ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Λαμπριάδειος Πανεπιστημιακός Σταθμός Έρευνας), 2012 – τρέχουσα.
  2. Μέλος της ομάδα εργασίας για τις Πολιτισμικές και Πνευματικές Αξίες Προστατευόμενων Περιοχών (IUCN-WCPA Cultural and Spiritual Values Specialists Group), Sacred Natural Sites Initiative, 2008 – τρέχουσα.
  3. IUCN WCPA MOUNTAIN PROTECTED AREA NETWORK, 2015-τρέχουσα.
  4. Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, 2018-2021.
  5. Μέλος της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση των άγριων μανιταριών στο       δίκτυο για τα ευρωπαϊκά μη ξυλώδη δασικά προϊόντα COST FP1203, 2013 – 2016.
  6. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του ΟΙΩΝΟΥ, του περιοδικού της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας,1998 – 2000.             
  7. Εθελοντική Εργασία στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, 1989-1990.             
  8. Μέλος εθνικών επιστημονικών εταιριών: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τοπική Επιτροπή Ζαγορίου, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, Ελληνική Βοτανική Εταιρεία.
  9. Μέλος τοπικών συλλόγων: Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ηπείρου, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Πεδινών Ζαγορίου.