Σπουδές

2003-2009   Διδακτορικό δίπλωμα:. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Λαογραφίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Νεότερη και Σύγχρονη Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός. Ημερομηνία ορκωμοσίας: 8/7/2009.

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Μελέτη και καταγραφή ιερών δασών και δασυλλίων στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου. Παραδοσιακές μορφές διαχείρισης, αντιλήψεις και αξίες των τοπικών κοινωνιών για τη διατήρηση του φυσικού τους περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιωάννινα. Σελίδες 432.

1999-2000   Μεταπτυχιακός τίτλος: Σχολή Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Ουαλίας, Μπάγκορ. Οικολογία: θεωρία και μέθοδοι.

Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: The impact of perceived land-use values on biodiversity conservation in the Vikos – Aoos National Park, Papingo, Greece. University of Wales, Bangor, UK. Pages 127.

1992           Πτυχίο: Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .  Ειδίκευση: Ψυχολογία.

1987           Απολυτήριο: Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.