Προφορικές ανακοινώσεις σε συνέδρια

 • Stara K. Following the white vulture: ethno-ornithology along the flyway of the Egyptian Vulture. Egyptian Vulture – Global Online Conference, 8 – 9 /11/ 2022.
 • Στάρα Κ, Μάρκος Ν, Χαριτωνίδου Μ, Κουγιουμουτζής Κ, Halley JΜ. Πρόγραμμα INCREdible: Δράση για τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα και διδάγματα από τις χώρες της Μεσογείου. 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Ιωάννινα, 14-17/10/ 2021.
 • Τσιακίρης Ρ, Γανωτή Μ, Stoynov E, Peshev H, Βασιλάκης Δ, Δεληγιάννης Γ, Καζάζου Α, Καλτσής Α, Κασβίκης Ι, Μαμάσης Δ, Νούλας Ν, Ξηρός Κ, Παναγιωτοπούλου Μ, Ρουσόπουλος Γ, Περγαντής Φ , Σελιμάς Ι, Στάρα Κ, Ξηρουχάκης Σ. Διεθνής συνεργασία και επείγουσες δράσεις για την αποκατάσταση του τελευταίου βιώσιμου πληθυσμού γυπών της Δυτικής Ελλάδας.
 • Μπέχλης Λ, Δανέλης T, Γιωννάς-Μασσέλος Θ, Σαπουντζή Β, Καλούτσα Α, Κλάδου Α, Κωνσταντινίδου Ε, Παντελιδάκης-Χατζόπουλος ΜΓ, Συμεωνίδου Ε, Ταλιούρα Α, Στάρα Κ. Θα το φας και θα σε φάει. Από τη διατροφική παράδοση στις επιδημίες. 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Ιωάννινα, 14-17/10/ 2021.
 • Stara K. Supporting policy making: Legal framework and proposal for management and certification of wild mushrooms in Greece. INCREdible project final conference. Strengthening partnerships and innovation in Mediterranean NWFP value-chains. Οργάνωση: Instituto Superior de Agronomia (ISA) και European Forest Institute (EFI), on line, 15-16/04/2019.
 • Α. Charitonidou Μ, Stara Κ, Kougioumoutzis, Halley MJ. Waiting for the salep storm: what future for the protected orchids of Greece? 7th International Orchids Conservation Congress. Royal Botanic Gardens, Kew, London, United Kingdom, 28/05-01/06/2019.
 • Στάρα Κ, Χαριτωνίδου Μ, Τζωρτζάκη Α, Halley JM. Από τις προστατευόμενες ορχιδέες στο “παραδοσιακό” σαλέπι. Προκλήσεις για τη σύγχρονη διατήρηση άγριων δασικών προϊόντων. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Ηράκλειο, 4-7/10/ 2018.
 • Τσιακίρης Ρ, Σιδηρόπουλος Λ, Βασιλάκης Δ, Στάρα Κ, Peshev H, Stoynov E. Ταξίδι στα πολιτισμικά τοπία Ελλάδας και Υεμένης μέσα από τα μάτια ενός γύπα.  9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Ηράκλειο, 4-7/10/ 2018.
 • Βασιλάκης Δ, Σιδηρόπουλος Λ, Στάρα Κ, Peshev H, Stoynov E, Τσιακίρης Ρ. Το τελευταίο καταφύγιο του βαλκανικού πληθυσμούς των όρνιων (Gyps fulvus) στην ελληνική ενδοχώρα απειλείται από τη βιομηχανική ανάπτυξη των αιολικών πάρκων. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Ηράκλειο, 4-7/10/ 2018.
 • Simoni E, Papagiannopoulos K, Tsiakiris R, Stara K. Upland plateaus, mountainous agricultural landscapes as arks of natural and cultural heritage in Greece. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: Reflecting futures, Barcelona, 5-8/9/2018.
 • Στάρα Κ. Τα ιερά δάση των χωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας στο εθνικό ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 18ο Δασολογικό Συνέδριο & International workshop: Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες – δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Έδεσσα, 8-11/11/2017.
 • Marini Govigli, V, Healey, J, Wong JLG, Stara K, Tsiakiris, R, Halley JM 2017. Similarities in tree species composition across fragmented patches: The case of sacred groves in Northern Greece. 18ο Δασολογικό Συνέδριο & International workshop: Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες – δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Έδεσσα, 8-11/11/2017.
 • Στάρα Κ. Τα ιερά δάση του Ζαγορίου και της Κόνιτσας ως αποθέματα για έκτακτες περιστάσεις και περιόδους κρίσεων. Αρχαιολογικοί Διάλογοι, 3η συνάντηση. Ιωάννινα, 1-4 Ιουνίου 2017.
 • Δήμου Μ, Μονοκρούσος Ν, Μαγκλάρας Π, Σωτηρόπουλος Κ, Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ, Halley JM. Εκτίμηση βιοποικιλότητας εδαφικών μυκήτων σε διαφορετικής ηλικίας δάση της Ηπείρου. 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας:150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης. Θεσσαλονίκη, 20-23/10/ 2016.
 • Αβζής ΔΝ, Βώκου Δ, Διαμαντής Σ, Κατή Β, Καψάλης Ε, Κοράκης Γ, Μονοκρούσος Ν, Μπέτσης Α, Νιτσιάκος Β, Παπαδάτου Ε, Παπαϊωάννου Χ, Σγαρδέλη Β, Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ, Χριστόπουλος Β, Govigli V, Halley JM, Healey JR, Muggia L, Rohrer, A, van Houtan K, Wong JLG Η βιοποικιλότητα των ιερών δασών της Ηπείρου. 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας:150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης. Θεσσαλονίκη, 20-23/10/ 2016.
 • Στάρα Κ, Βώκου Δ, Μάνη Π, Halley JM. Υπεραιωνόβια δέντρα που σεβάστηκε ο χρόνος -Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα αιωνόβια δέντρα. 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας:150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης. Θεσσαλονίκη, 20-23/10/ 2016.
 • Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ, Σιδηρόπουλος Λ, Navarrete E, Σγαρδέλης Σ. Οι αετομάχοι (Lanius collurio) το προτιμούν σταθερό: πως επηρεάζει η ιστορία ενός αγροτικού τοπίου την ορνιθοπανίδα; 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας:150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης. Θεσσαλονίκη, 20-23/10/ 2016.
 • Stara K, Bonet JA, Wong J, Avdibegović M, Barstad J, Bouriaud L, Danut Chira D, Dickinson B, Egli S, Ehrlich P, Karpavičienė B, Grebenc T, Hale M, Kadlec J, Karadžić D, Kasparavičius J, Keča L Keča N, Korjus H, Kovalcik M, Krisai-Greilhuber I, Kušan I, Dinca L, Magnúsdóttir L, Martín-Pinto P, Martínez de Aragón J, Molinier V, Kängsepp V, Korjus H, Mumcu Küçüker D, Nahm M, Nedanovska V, Nedelin T, Oria-de-Rueda JA, Rasztovits E, Riedl M, Salo K, Santos e Silva C, Sheppard J, Sitta N, Staniszewski P, Stoyanova MT, Suriano E, Tomao A, Toscani P, Zalitis T, Zgrablić Ž. Non Timber Forest products linguistic diversity. The case of mushrooms. Wild Forest Products in Europe, Star Tree. Barcelona, Spain, 13-14/10/ 2016.
 • Stara K, Tsiakiris R, Marini Govigli V, Pion N, Halley JM. Walking on the Sacred Woods of Pindos mountains with Oliver Rackham. ECSLAND Conference: European Culture expressed in Sacred Landscapes. A tribute to professor Oliver Rackham. Sassari, Sardinia, 23-24/4/2015.
 • Tsiakiris R, Stara K, Halley JM. Reconstructing the cultural history of sacred groves: The case of Greveniti village, Zagori, Greece. ECSLAND Conference: European Culture expressed in Sacred Landscapes. A tribute to professor Oliver Rackham. Sassari, Sardinia, 23-24/4/2015.
 • Marini Govigli V, Pion N, Stara K, Tsiakiris R, Wong J, Healey JR, Halley JM. Tree population dynamics and management changes in a socio-ecological system. Insights from Northern Epirus sacred groves. ECSLAND Conference: European Culture expressed in Sacred Landscapes. A tribute to professor Oliver Rackham. Sassari, Sardinia, 23-24/4/2015.
 • Diamandis S, Topalidou E, Christopoulos V, Avtzis D, Stara K, Halley JM. Effect of religion on species and populations of fungi: The case of sacred forests of NW Greece. XVIIth Congress of European Mycologists. Madeira, Portugal, 21-25/9/2015.
 • Μονοκρούσος Ν, Μολά Μ, Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ, Halley JM. Εκτίμηση της δομικής ποικιλότητας των εδαφικών μικροβιακών κοινοτήτων των Ιερών δασών της Ηπείρου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: Οικολογία. Συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία. Μυτιλήνη, 9-12/10/2014.
 • Στάρα Κ, Μανόπουλος Γ, Δαλκαβούκης Β, Δημητρόπουλος Δ, Τσιακίρης Ρ, Νιτσιάκος Β, Halley JM. Ιεροί Φυσικοί Τόποι της Ηπείρου. Τα ιερά δάση του Ζαγορίου και της Κόνιτσας. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: Συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία. Μυτιλήνη, 9-12/10/2014.
 • Stara K, Tsiakiris R. Religion and the management of the commons. The sacred forests of Epirus. 1st European Conference for the Implementation of the UNESCO: SCBD Joint Programme on Biological and Cultural Diversity. Florence, Italy, 8-11/4/ 2014.
 • Stara K. Cultural landscapes and sacred imprints in Epirus, NW Greece. IALE 2013 European Congress: Biocultural landscape conservation in the framework of landscape ecology: a European perspective/Changing European landscapes. Landscape Ecology local to global. Manchester, UK, 9-12/9/ 2013.
 • Stara K, Tsiakiris R, Halley JM. The Sacred Groves of Zagori, Epirus, Greece: A Locally-Adapted Conservation System. 13th Congress of the International Society of Ethnobiology: Sacred lands – dynamic archetypes for changing times. Montpellier, France, 20-25/5/ 2012.
 • Stara K, Sidiropoulos L, Tsiakiris R. Cultural ecologies of vultures and eagles in Modern Greece. 13th Congress of the International Society of Ethnobiology: Birds and people. Montpellier, France, 20-25/5/2012.
 • Τσιακίρης Ρ, Σιδηρόπουλος Λ, Κομηνός Θ, Στάρα Κ, Χριστόπουλος Θ, Γαλανάκη Α, Αζμάνης Π. Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) στο χείλος της εξαφάνισης από την Ελλάδα: Επείγοντα μέτρα και προτεραιότητες διατήρησης. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Πάτρα, 7-10/10/2010.
 • Τσιακίρης Ρ, Μπούκας Ν, Στάρα Κ, Fric J, Βλαχόπουλος Κ, Παπαντωνίου Ε, Γρίβας Γ, Χριστοδουλάκη Σ, Αζμάνης Π. Τα κιρκινέζια (Falco naumanni) στα Γιάννενα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα παρακολούθησης και δράσεις διατήρησης. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Πάτρα, 7-10/10/2010.
 • Stara K, Tsiakiris R. Wong J. Secular and sacred trees: Perceptions of trees in Zagori (Pindos mountain, Epirus, Greece). IUFRO 6.07.00 Research Group Forest History International Conference: Woodland Cultures in Time and Space: tales from the past, messages for the future. Θεσσαλονίκη, 3 – 7/9/ 2007.
 • Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ. Παραδοσιακή κτηνοτροφία και πουλιά. Α΄ Επιστημονικό συνέδριο για τα Τζουμέρκα: Ο τόπος, η κοινωνία, ο πολιτισμός. Διάρκεια και τομές. Άγναντα – Πράμαντα -Βουλγαρέλι – Ματσούκι, 23-25/6/2006.
 • Στάρα Κ. Αιωνόβια ιερά δέντρα. Πρακτικές διατήρησης της φύσης μέσω θρησκευτικών απαγορεύσεων. 3ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας: Οικολογία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ιωάννινα, 16-19/11/2006.
 • Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ. Απειλούμενα πουλιά των Ιωαννίνων. Τα στολίδια της πόλης στο κόκκινο. 3ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας: Οικολογία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ιωάννινα, 16-19/11/2006.
 • Stara K, Tsiakiris R. Landscape change perceptions in a mountain village in Vikos-Aoos National Park. International Conference: Biodiversity Conservation and sustainable development in mountain areas of Europe: the challenge of interdisciplinary research, Bioscene project. Ιωάννινα, 20-24/9/ 2005.
 • Stara K. The Paradise and the Jungle: Perceptions of a cultural landscape in a mountain village (Papingo, Epirus). 3rd Undergraduate and Graduate Student conference: Border Crossings – The Past in the Present. Local Cultures, National Practices and Cross Border Cooperation, Border Crossings Network. Ιωάννινα, 12-15/5/ 2005.
 • Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ. Η σημασία του μωσαϊκού των ενδιαιτημάτων των αγροκτηνοτροφικών οροπεδίων του Εθνικού Δρυμού Βίκου -Αώου για την ορνιθοπανίδα. 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο: Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών. μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Βόλος, 10-12/11/2004.
 • Στάρα Κ, Τσαλίκη E. Τα πουλιά στην πόλη: Ένα πακέτο παιδαγωγικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ορνιθοπανίδα της Θεσσαλονίκης. Συμπόσιο: Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Πειραιάς, 21-23/2/ 2003.
 • Tsiakiris R, Stara K. Decline of bird species diversity in Mikro Papingo (Vikos-Aoos National Park) due to abandonment of traditional land uses. 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions, Hellenic Zoological Society, National Centre for Marine Research. Θεσσαλονίκη, 22-25/5/2002.