Πανεπιστημιακά μαθήματα

  • 2016-2023, Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μάθημα Επιλογής: Πολιτισμική Οικολογία (Διδακτικές μονάδες=3), χειμερινό εξάμηνο.

  • 2022-2023, Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μαθήματα Επιλογής: Α Υλικός Πολιτισμός (Διδακτικές μονάδες=5), Β) Πολιτιστική Διαχείριση (Διδακτικές μονάδες=5), εαρινό εξάμηνο.

  • 2013-2023,  Οικολογία πεδίου. Μάθημα 5ου εξαμήνου, Τμήμα ΒΕΤ, ΠΙ. Εισήγηση: Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, Φύση και Πολιτισμός (2h):, Eπίσκεψη στο πεδίο (5h).

  • 2015 – 2022, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Σεμινάριο: Χωροχρονικά πρότυπα και διαχείριση βιοποικιλότητας. Μάθημα (4h): Bιοπολιτισμική ποικιλία και Εθνοβιολογία.

Μάθημα: Πολιτισμική Οικολογία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μάθημα: Οικολογία πεδίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων