Λευκή βίβλος και αποθετήριο

Δείτε την έκδοση σε Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά στον σύνδεσμο: https://efi.int/publications-bank/non-wood-forest-products-people-nature-and-green-economy

Η λευκή βίβλος για τα ΜΞΔΠ δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Οικολογίας (τμήμα ΒΕΤ, Π.Ι.) με το πρόγραμμα  INCREdible και αποτελεί μια έκκληση για πολιτική δράση. Απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση συντονισμένων υπερεθνικών, εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων για ΜΞΔΠ μεγάλης σημασίας και την ενθάρρυνση της ιχνηλασιμότητας, της σήμανσης και της αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διαδικασίες συλλογής και παραγωγής. Απευθύνεται επίσης στις εθνικές και περιφερειακές αρχές ώστε να υιοθετήσουν καινοτόμα φορολογικά και εργασιακά καθεστώτα και να εφαρμόσουν συστήματα ιχνηλασιμότητας, αλλά και σε τομεακούς οργανισμούς και εταιρείες για την αύξηση της διαφάνειας στον καθορισμό των τιμών και την ενθάρρυνση της κάθετης και οριζόντιας συνεργασίας κατά μήκος των αλυσίδων αξίας των ΜΞΔΠ. Τέλος απευθύνεται σε διεθνείς οργανισμούς και στον ακαδημαϊκό χώρο για την στήριξη της υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και εύκολης πρόσβασης σε δεδομένα και στατιστικά στοιχεία για τα ΜΞΔΠ. Η ομάδα του Εργαστηρίου Οικολογίας συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα και ανέλαβε τη μετάφραση της λευκής βίβλου στα ελληνικά έτσι ώστε αυτή να αξιοποιηθεί καλύτερα από το ενδιαφερόμενο κοινό της χώρας. Κατεβάστε την έκδοση στα Ελληνικά από τον σύνδεσμο: https://bat.uoi.gr/wp-content/uploads/2023/09/K2A05_2021_Greek_Version.pdf

Το αποθετήριο γνώσης επιτυχημένων παραδειγμάτων και πρωτοβουλιών σχετικών με τα ΜΞΔΠ δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα  INCREdible . Η ομάδα του ΒΕΤ συγκέντρωσε 16 τέτοιες περιπτώσεις που αφορούν σε Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά και Μανιτάρια – Τρούφες. Επίσης μετέφρασε στα ελληνικά 20 επιπλέον περιπτώσεις που θεωρήσαμε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρουν το ελληνικό κοινό. Περιηγηθείτε στο αποθετήριο  ακολουθώντας τον σύνδεσμο: www.nwfps.org/factsheet-repository/