Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στάρα Κ 2023. Το ανέγγιχτο ιερό δάσος της Αγίας Παρασκευής στη Βωβούσα. Στο: Μουδόπουλος-Αθανασίου Φ (επιμ.). (Α)ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ στα ψηλά βουνά: Εξερευνώντας τον πολιτισμό του ορεινού χώρου.Land + Water, Αθήνα, σελ. 43-50.

Στάρα Κ 2023. Τα ιερά δάση της Ηπείρου ως τοπικά προσαρμοσμένο σύστημα διαχείρισης των κοινών. Στο: Αυδίκος Ευ (επιμ.). Τα αυλάκια της ζωής: περιβάλλον, τεχνολογία και κοινωνία. Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Πίνδου (ΘΕΣΤ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Δήμος Μακροκώμης Φθιώυιδας. Εκδοτικός οίκος Σταμούλη, σελ. 175-190.

Καραμπούλας Β, Λάμπρου Γ, Παναγοπούλου Ευ, Ποταμιάνου Β, Σαμαρά Δ, Σούλτης Τ, Στάρα Κ, Τσουτσουρόπουλος Δ, Δαλκαβούκης Β 2023. «Ο κήπος μου, το αυλάκι Μας», μια επιτόπια εθνογραφική έρευνα με αφορμή το «σηκωμένο αυλάκι» στο Κυριακοχώρι Φθιώτιδας. Στο: Αυδίκος Ευ (επιμ.). Τα αυλάκια της ζωής: περιβάλλον, τεχνολογία και κοινωνία. Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Νοτιοανατολικής Πίνδου (ΘΕΣΤ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Δήμος Μακροκώμης Φθιώυιδας. Εκδοτικός οίκος Σταμούλη, σελ. 205-232.

Στάρα Κ 2023. Αγροδασικά τοπία – Η περίπτωση των μοναχικών αιωνόβιων δέντρων. Στο: Τσιακίρης Ρ,  Μαντζανάς Κ, Καζόγλου Γ, Κακούρος Π, Παπαναστάσης Β (επιμ.). Αναβίωση αγροδασικών τοπίων την εποχή της κλιματικής αλλαγής: για τον άνθρωπο, την φύση και την τοπική οικονομία. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Ιδρυμάτων και Πράσινο Ινστιτούτο, σελ. 36-43.

Στάρα Κ 2023. Μια λευκή βίβλος και ένα αποθετήριο γνώσης για τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα της Μεσογείου. Στο: Τσιακίρης Ρ,  Μαντζανάς Κ, Καζόγλου Γ, Κακούρος Π, Παπαναστάσης Β (επιμ.). Αναβίωση αγροδασικών τοπίων την εποχή της κλιματικής αλλαγής: για τον άνθρωπο, την φύση και την τοπική οικονομία. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Ιδρυμάτων και Πράσινο Ινστιτούτο, σελ. 210-213.

Στάρα Κ 2022. Όταν η ύλη γίνεται άυλη. Το ιερό δάσος ως τοπικό διαχειριστικό σύστημα των “κοινών” του παρελθόντος και στοιχείο της σύγχρονης Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο: Νιτσιάκος Β, Δρίνης, Ι.Ν., Ποτηρόπουλος Π (επιμ.). Πολιτιστικές Κληρονομιές: Νέες αναγνώσεις – Κριτικές προσεγγίσεις. Ars Nova, Αθήνα, σελ. 113-132.

Στάρα Κ  2021. Τα αιωνόβια δέντρα της Αρίστης: Οι μοναχικοί φύλακες της ιστορίας και του χρόνου. Στο: Μουδόπουλος-Αθανασίου Φ. (επιμ.), ἐν Ἀρτσίστη τῇ: μια ορεινή κοινότητα ανάμεσα σε παρελθόν και μέλλον. Εταιρία Σύγχρονης Ιστορίας, Αθήνα., σελ. 141-158.

Στάρα Κ 2018. Λαογραφία και Οικολογία. Ταξινομήσεις, αξίες και ερμηνείες της ελληνικής φύσης. Στο: Νιτσιάκος Β, Ποτηρόπουλος Π (επιμ.) Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στο διάλογο, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, σελ. 321-335.

Στάρα Κ 2017. Τα Μεγάλα Πουρνάρια και τα Ανήλια. Τα αιωνόβια δάση των Κάτω Σουδενών Ζαγορίου. Στο: Παπαγιαννόπουλος, Κ, Σιμώνη Ε. (επιμ.) Οι ρίζες των Σουδενιωτών, Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας, Ιστορία Δυτικής Αχαΐας 5, Σύλλογος Σουδενιωτών Πατρών και Περιχώρων, Λουσικά, σελ. 379-388.

Παπαγιαννόπουλος, Κ, Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ. 2017. Τοπωνύμια Σουδενών Ηπείρου. Στο: Παπαγιαννόπουλος, Κ, Σιμώνη Ε. (επιμ.) Οι ρίζες των Σουδενιωτών, Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας, Ιστορία Δυτικής Αχαΐας 5, Σύλλογος Σουδενιωτών Πατρών και Περιχώρων, σελ. 473-479.

    Στάρα Κ 2016. Μανιταρόπιτα από το Ζαγόρι / Mushroom pie from Zagori. Στο: Δρίνης Ι (επιμ.) Διατροφή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας. Η πίτα / Culinary Cultural Heritage of Greece. The pie. Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αθήνα, σελ. 32-27.

    Στάρα K 2014. Ο άυλος πολιτισμός του νερού. Στο: Σορώτου A (επιμ.) Το οικομουσείο του ποταμού Αώου: Μιλώντας για τον τόπο μας. Med-INA, Αθήνα, σελ. 68-75.

    Στάρα Κ 2011. Μακρινά δαδιά, ταπεινά λυχνάρια/ Lofty pines, hidden lamps. Στο: Μότσιανος Ι, Μπίντση Ε (επιμ.) Μια ιστορία από φως στο φως/ Light on light: an illuminating story. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη, σελ. 330-333.