Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η ερευνητική μου δραστηριότητα εντάσσεται στα θεματικά πεδία της Εθνο-βιολογίας, της Πολιτιστικής Οικολογίας και της μελέτης και διαχείρισης της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Το ερευνητικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση όπως αυτή αποτυπώνεται σε νοηματοδοτήσεις για το τοπίο, αξίες, χρήσεις και ιστορίες για τον τόπο, τις προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα.

Ιδιαίτερη θέση στα παραπάνω έχει η ενασχόλησή μου με τους Ιερούς Φυσικούς Τόπους, σταθμό στην οποία αποτελεί τόσο η διδακτορική μου διατριβή (2009), η συμμετοχή μου στο έργο «Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Η διατήρηση μέσω της θρησκείας» (2012-2015) και η σύνταξη δελτίου ώστε τα ιερά δάση των χωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας να ενταχθούν τo 2015 στο εθνικό ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO). Επιπλέον από το 2008 είμαι μέλος της διεθνούς ομάδας εργασίας για τις Πολιτισμικές και Πνευματικές Αξίες Προστατευόμενων Περιοχών (IUCN-WCPA Cultural and Spiritual Values Specialists Group).

 Στο πεδίο της ενασχόλησής μου με την Εθνο-βιολογία έχω ασχοληθεί κυρίως με την Εθνο-ορνιθολογία και ιδιαίτερα με τη σχέση των με τα αρπακτικά πουλιά και τους γύπες, καθώς και με χρήσεις, αξίες και νοηματοδοτήσεις του φυτικού κόσμου και των μυκήτων.

Ακόμη, ανήκω στην ομάδα σύνταξης του φακέλου για την ένταξη του Ζαγορίου ως πολιτιστικού τοπίου του στον κατάλογο της παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Τέλος, στα πλαίσια της εφαρμοσμένης διαχείρισης ασχολούμαι με το σχεδιασμό προγραμμάτων και υλικών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και με τρόπους διάδοσης της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό και κυρίως σε παιδιά.