Επιλεγμένες τεχνικές αναφορές

Bendermacher-Gerousi E, Fotopoulou S, Benissi C, Drinis, IN, Dimitropoulou V, Moudopoulos F, Papaioannou H, Stagkikas A, Kistaki G, Stara K, Panagiotopoulou M, Galani A. 2022. Zagori Cultural Landscape. Nomination for Inscription on the UNESCO World Hetitage List. Hellenic Republic – Ministry of Culture and Sports, Athens.

Τσιακίρης Ρ, Γκόνου-Ζάγκου Ζ, Διαμαντής Στ, Διαμαντοπούλου Π, Ζερβάκης Γ, Κόκκα Ε, Κόλλιας Λ, Κυριαζόγλου Κ, Κωνσταντινίδης Γ, Παππάς Χρ, Ποδηματά Ο, Πολέμης Η, ΣτάραΚ, Τσιομίδου Ε, Φιλιππούσης Α, Χρυσαφίδης Δ 2017. Πόρισμα για τον καθορισμό νομικού πλαισίου για τη διαχείριση και πιστοποίηση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών της Ελλάδας. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα.

Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ 2016 (συντάκτες). Πρακτικά συνάντησης εργασίας: Η διαχείριση των άγριων αυτοφυών μανιταριών, Ιωάννινα 20/05/2016, COST Action FP1203, Αδημοσίευτη αναφορά, Ιωάννινα

Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ 2009. Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής GR067 Κεντρικό Ζαγόρι και ανατολικό τμήμα Όρους Μιτσικέλι. Στο: Δημαλέξης Α, Μπούσμπουρας Δ, Καστρίτης Θ, Μανωλόπουλος Α, Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.

Τσιακίρης Ρ, Στάρα Κ 2009. Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής GR079 Αθαμανικά Όρη (Τζουμέρκα). Στο: Δημαλέξης Α, Μπούσμπουρας Δ, Καστρίτης Θ, Μανωλόπουλος Α, Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.

Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ 2009. Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής GR068 Βάλια Κάλντα (Εθνικός Δρυμός Πίνδου). Στο: Δημαλέξης Α, Μπούσμπουρας Δ, Καστρίτης Θ, Μανωλόπουλος Α, Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.

Στάρα Κ, Τσιακίρης Ρ 2009. Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR071 Ευρύτερη Περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων». Στο: Δημαλέξης Α, Μπούσμπουρας Δ, Καστρίτης Θ, Μανωλόπουλος Α, Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.