ΒΡΑΒΕΙΑ

26.9.2023.Exploring evolving spiritual values of forests in Europe and Asia: a transition hypothesis toward re-spiritualizing forests. Bραβείο καλύτερου άρθρου αειφορικής ανάπτυξης για το 2022 από την  ISDRS (International Sustainable Development Research Society).

20.12.2022. Τα δέντρα του τόπου μας. Μια συναρπαστική περιήγηση στα δέντρα της ελληνικής φύσης και στον πολιτισμό μας (Αρτέον Εκδοτική, Αθήνα 2021). Βραβείο της Τάξης των Γραμμάτων & των Καλών Τεχνών από την Ακαδημία Αθηνών (Βραβείο Δημητρίου Σταμ. Παπαδημητρίου για πρωτότυπη και εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη λαογραφικού περιεχομένου).

12.2.2012. Το δέντρο του μικρού μας κόσμου (Αρτέον Εκδοτική, Αθήνα 2019). Απονομή Επαίνου από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.

23.1.2012. Μελέτη και καταγραφή ιερών δασών και δασυλλίων στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου: παραδοσιακές μορφές διαχείρισης, αντιλήψεις και αξίες των τοπικών κοινωνιών για τη διατήρηση του φυσικού τους περιβάλλοντος. Βραβείο καλύτερης διδακτορικής εργασίας στο πεδίο: Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών από το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.