Στιγμές από τα σεμινάρια που διοργανώσαμε

Μανιτάρια και τρούφες: Από το δάσος στο τραπέζι

Kατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών η μυκοφιλία αναπτύσσεται ραγδαία στην Ελλάδα. Η συλλογή μανιταριών και το κυνήγι τρούφας αποτελούν πλέον μια ολοένα και πιο δημοφιλή δραστηριότητα με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης για δραστηριότητες αναψυχής συλλογή για εμπορικούς σκοπούς, και δραστηριότητες μυκοτουρισμού, γαστρονομίας κι εκπαίδευσης. Αυτή η αυξημένη δραστηριότητα εγείρει σημαντικά ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και υγείας, καθώς το κοινό δυνητικά είναι πιθανό να εκτεθεί και σε δηλητηριώδη είδη μανιταριών. Είναι επομένως σημαντική η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού στην αναγνώριση και ταυτοποίηση  εδώδιμων και μη ειδών. Στο πλαίσιο των παραπάνω οργανώσαμε εκδήλωση γνωριμίας του κοινού της πόλης των Ιωαννίνων με τον συναρπαστικό κόσμο των μανιταριών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – Μανιτάρια και τρούφες: Από το δάσος στο τραπέζι, 15.2.2020, Θυμωμένο πορτραίτο, Ιωάννινα, Εργαστήριο Οικολογίας, Τμήμα ΒΕΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων –  Πρόγραμμα INCREdible

Μανιτάρια και τρούφες: τρόποι βελτίωσης της ποιότητας και κατάστασης της αγοράς

Η βιώσιμη διαχείριση στην παραγωγή, συλλογή και μεταποίηση των ΜΞΔΠ μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά θετικά οφέλη: αγροτική ανάπτυξη, πρόληψη δασικών πυρκαγιών, προσαρμογή και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής κλπ. Το πρόγραμμα INCREdible περιλαμβάνει τρεις συγκεκριμένους στόχους που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς μανιταριών και τρούφας: τη γνώση της γαστρονομικής αξίας τους, την ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης περιπτώσεων εξαπάτησης των καταναλωτών και τη διατήρηση και αποθήκευση νωπών μανιταριών και τρούφας. Η ευρωπαϊκή εμπειρία που κατατέθηκε είχε ως θέμα να εγγυηθεί την ιχνηλασιμότητα και να συνδέσει τα μανιτάρια με τη γαστρονομία, μέσα από πληροφορίες και γνώσεις που αντάλλαξαν κοινωνικοί εταίροι από την περιοχή της Ηπείρου, την Ελλάδα και την Ευρώπη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – Μανιτάρια και τρούφες: τρόποι βελτίωσης της ποιότητας και κατάστασης της αγοράς, 7-8.6.2019, Ιωάννινα (Φρόντζου Πολιτεία) και Ζαγόρι (ΠΑΛΑΣΕ), Εργαστήριο Οικολογίας, Τμήμα ΒΕΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων –  Πρόγραμμα INCREdible